dosh

 

 Управління освіти

dosh

  Нормативно-правова база

dosh  ЦПРПП

Gallery Icon Заклади загальної середньої освіти

Contact IconЗаклади дошкільної освіти

dosh

Позашкільні заклади

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Contact IconІРЦ

Contact Icon

Дистанційне навчання

Contact Icon

Публічні закупівлі

Дистанційне навчання

Види забезпечення дистанційного навчання

Автор: Управління освіти. Posted in Дистанційне навчання

Система дистанційного навчання конкретного навчального закладу містить такі види забезпечення:

Методичне - методики, рекомендації з технології дистанційного навчання з урахуванням дидактичних і психологічних аспектів.

Програмне - мережеві системні програми, комп'ютерні навчальні програми, інструментальні середовища для створення навчальних програм. Сьогодні для створення комп'ютерних навчальних програм можна використовувати програмні середовища, розміщені на різних серверах (WebCT, First Class та ін.).

Технічне - персональні ЕОМ для організації сервера, персональні і мережеві комп'ютери.

Інформаційне - конспекти лекцій, підручники, та інші методичні матеріали на паперових і магнітних носіях, довідники, різноманітні бази даних з методичних матеріалів, оперативних даних, кадрів.

Організаційне - нормативні документи держави та організацій, визначальні структури організацій, що ведуть дистанційне навчання, міжнародні зв'язки.


Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання

Книги та друковані матеріали. Ці засоби є центральними у системі дистанційного навчання. Вони мають безліч переваг - легкі у використанні, легко переносити і т. ін. З'явилися два нові типи: друк на вимогу (малі обсяги, можна використовувати формат pdf) та електронна книга.

/Files/images/1023Books460.jpgЕлектронні тексти та публікації. Це новий механізм викорисі тання інформаційних технологій для створення друкованих матеріалів. Можна виділити два кроки створення: етап до друку (чернетки змісту, редагування змісту, макетування сторінок) та етап після друку, (друк та доставка). Повний цикл виготовлення змінився та прискорився, кількість діючих осіб та посередників зменшились.
Поява нового типу публікації вимагає створення нових систем, що працюють з мега-даними (інформація про інформацію).